цахим код: 6319149 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-25 15:02 үзсэн: 127
Шандын 14-р гудамжны /Ногоон талбай/ гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Шандын 14-р гудамжны /Ногоон талбай/ гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.