цахим код: 9855255 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-25 15:05 үзсэн: 205
Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл маш муу байна. Цахилгааны хүчдэл ноднингийнхоос муудчихлаа. Зөвхөн ...
Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл маш муу байна. Цахилгааны хүчдэл ноднингийнхоос муудчихлаа. Зөвхөн гэрэл л асаж байна.