цахим код: 6884975 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-27 15:15 үзсэн: 37
Цагаанчулуут багт 8-р сараас хойш хог ачаагүй тул яаралтай хог ачмаар байна. Хогийг ямар хугацааны ...
Цагаанчулуут багт 8-р сараас хойш хог ачаагүй тул яаралтай хог ачмаар байна. Хогийг ямар хугацааны давтамжтай ачдаг вэ. Мэдээлэл өгнө үү.