цахим код: 6356579 шийдсэн

Худалдаа үйлчилгээ 2022-10-27 16:09 үзсэн: 38
Цагаанчулуут багийн 30-р гудамжинд Оюу дэлгүүр чанаргүй, шаардлага хангахгүй хүнсний бүтээгдэхүүн ...
Цагаанчулуут багийн 30-р гудамжинд Оюу дэлгүүр чанаргүй, шаардлага хангахгүй хүнсний бүтээгдэхүүн зараад байна. Шалгаж арга хэмжээ авмаар байна.