цахим код: 5574500 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-28 16:49 үзсэн: 221
Гэр хороолол дахь цахилган эрчим хүчний хэрэглэгчийн төвд үйлчлүүлэхээр өнөөдөр 12.30 цагт ...
Гэр хороолол дахь цахилган эрчим хүчний хэрэглэгчийн төвд үйлчлүүлэхээр өнөөдөр 12.30 цагт ирэхэд байцаагч нар байхгүй байсан. Одоо 14 цаг 16 минут болж байхад дадлага хийж байгаа хүүхдүүдээс өөр нэг ч ажилтан байхгүй байна. Гэтэл цайны цаг нь 13-14 цагийн хооронд байна. Ажлын цагаар ажлаа хийдэггүй ажилтнууддаа арга хэмжээ авч ажлыг нь хийлгэмээр байна.