цахим код: 6994422 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-11-01 10:52 үзсэн: 43
Саруул хотхоны гадна зам засахдаа Саруул, Залуус хотхоны дунд байрлах 4 айлын орон сууц руу ...
Саруул хотхоны гадна зам засахдаа Саруул, Залуус хотхоны дунд байрлах 4 айлын орон сууц руу ордог цементен замыг / тус 4 айл өөрсдийн хөрөнгөөр цеменлэн хийсэн байсан./ хуулсан. Яагаад хуулж байгааг асуухад зургийн дагуу хийх болно гэсэн. Гэтэл одоо бид байр руугаа орж болхооргүй огцом өндөр болгоод хийчихлээ. Энэ замын ажлыг хийсэн компаниар дахин тус хэсгийн замыг машин орох боломжтой болгон засаж өгнө үү. Тус компаний ажилчид энэ зургийг ХЗА-аас гаргасан гээд хүлээж авахгүй байна.