цахим код: 9365691 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-11-02 17:11 үзсэн: 210
Гэр хороололд цахилгааны модон шонг бетон шонгоор солих ажил хийгдэж байна. Эрдэнэ багийн 17-р ...
Гэр хороололд цахилгааны модон шонг бетон шонгоор солих ажил хийгдэж байна. Эрдэнэ багийн 17-р гудамжинд шон солихдоо гудамжны дунд зам дээр бетон шон суулгасан байна. Цахилгааны утсаа татахаасаа өмнө тус шонг замаас холдуулж байршуулмаар байна.