цахим код: 6818191 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Дэнж баг 2022-11-07 06:45 үзсэн: 71
Баруун Дэнж 16-р гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй 2, 3 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийг засаж асааж ...
Баруун Дэнж 16-р гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй 2, 3 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийг засаж асааж өгнө үү.