цахим код: 9135361 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-11-14 15:05 үзсэн: 29
Яргуйт багийн Хөтөлийн хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэг байдаггүй. Иймд тус хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэгтэй ...
Яргуйт багийн Хөтөлийн хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэг байдаггүй. Иймд тус хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү.