цахим код: 8620855 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-11-14 17:13 үзсэн: 41
Авто зам дээрх явган гарцын тэмдэглэгээг тодруулж будмаар байна. Явган гарцын тэмдэглэгээ нь ...
Авто зам дээрх явган гарцын тэмдэглэгээг тодруулж будмаар байна. Явган гарцын тэмдэглэгээ нь харагдахгүй болсноос гарц дээр явган зорчигч машинд дайруулчих гээд байна.