цахим код: 8280298 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-11-16 11:43 үзсэн: 37
Вокзалын чиглэлийн такси үйлчилгээнд 5000-8000 төгрөг зарцуулж байна. Тэтгэвэрийн хүмүүсд энэ ...
Вокзалын чиглэлийн такси үйлчилгээнд 5000-8000 төгрөг зарцуулж байна. Тэтгэвэрийн хүмүүсд энэ нь маш хүндрэлтэй байна. Вагон ирэх, явах үеэр автобус явуулж өгнө үү. /79791111/