цахим код: 7547965 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-11-16 15:51 үзсэн: 166
Гэр хорооллын эцэс хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд такси 1000 төгрөгөөр явж байна. Иргэд ...
Гэр хорооллын эцэс хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд такси 1000 төгрөгөөр явж байна. Иргэд эцэс дээр буугаад цааш алхдаг. Ийд гэр хорооллын эцсээс цааш Ахмадын буудал хүртэл автобус явуулмаар байна. Такси явахыг хориглооч.