цахим код: 9931967 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Яргуйт баг 2022-11-27 20:46 үзсэн: 221
Яргуйт хөтөлд захын айлууд ямар ч гэрэлтүүлэгтэй байна.

Яргуйт баг Хөтөлд захын айлууд гэрэлтүүлэг нэн шаардлагатай байгаа. Гэрэлтүүлэг нь захын айлуудад огт хүртээмжгүй байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч