цахим код: 2924704 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-11-29 10:41 үзсэн: 192
Авто замууд нэлэнхүйдээ мөстсөн халтиргаа, гулгаа их байна. Явган гарцуудаа эхний ээлжинд ...
Авто замууд нэлэнхүйдээ мөстсөн халтиргаа, гулгаа их байна. Явган гарцуудаа эхний ээлжинд мөсийг нь арилгаж явган зорчигч саадгүй гарах боломжтой болгооч.