цахим код: 9410123 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-11-29 15:47 үзсэн: 195
ХТГ ажлаа хийхгүй болсон байна. Одоо зам талбайд халтиргаа гулгаа ихтэй зам хавтгай мөс болсон ...
ХТГ ажлаа хийхгүй болсон байна. Одоо зам талбайд халтиргаа гулгаа ихтэй зам хавтгай мөс болсон байна. Замаа засах ажлыг хийхгүй байна. Яаралтай замын мөс цасыг цэвэрлүүлмээр байна.