цахим код: 2154986 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-12-01 14:37 үзсэн: 22
Баянбулаг багийн Зээлийн чиглэлд автобус 19 цагаас хойш явахгүй байна. Автобусыг ядаж 21 цаг ...
Баянбулаг багийн Зээлийн чиглэлд автобус 19 цагаас хойш явахгүй байна. Автобусыг ядаж 21 цаг хүртэл явуулж өгөөч. ББОД ХХК маш хариуцлагагүй ажиллаж байгаа тул хяналтаа сайн тавиач.