цахим код: 4833646 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-12-05 10:01 үзсэн: 176
Эрдэнэ багийн Булган талын энгэрт байрлах гудамжнүүдыг гэрэлтүүлэгтэй болгох хөрөнгийг төсөвт ...
Эрдэнэ багийн Булган талын энгэрт байрлах гудамжнүүдыг гэрэлтүүлэгтэй болгох хөрөнгийг төсөвт яагаад суулгасангүй вэ. Цахилгааны хүчдэл муу багаа болхоор цахилгаанаар халаалт хийх боломжгүй болчихоод байна.