цахим код: 860299 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-12-05 10:23 үзсэн: 176
Түлээ нүүрс олдохгүй байгаа тул халаалтаа цахилгаан руу шилжүүлмээр байна. Цахилгааны шөнийн ...
Түлээ нүүрс олдохгүй байгаа тул халаалтаа цахилгаан руу шилжүүлмээр байна. Цахилгааны шөнийн хэрэглээг тэглэх шийдвэр мөрдөгдөж байгаа юу.