цахим код: 3122326 шийдсэн

Татвар 2022-12-05 17:46 үзсэн: 19
Эрдэнэтийн жижиг дэлгүүрүүд, мах, өргөн хэрэглээний бараа худалдаалдаг цэгүүд и-баримт олгодоггүй. ...
Эрдэнэтийн жижиг дэлгүүрүүд, мах, өргөн хэрэглээний бараа худалдаалдаг цэгүүд и-баримт олгодоггүй. Заавал хэвлэж өгч байх тал дээр арга хэмжээ авч өг. ИТХ