цахим код: 3346660 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-12-05 18:09 үзсэн: 41
2. Автобусны дулаан зогсоол барьж, автобуснуудын байрлалыг харуулах ухаалаг самбарыг байршуулж ...
2. Автобусны дулаан зогсоол барьж, автобуснуудын байрлалыг харуулах ухаалаг самбарыг байршуулж өгнө үү. Хүйтэнд бэрхшээл их байна. ИТХ