цахим код: 5882014 шийдсэн

Татвар 2022-12-06 15:30 үзсэн: 16
Зах, худалдааны төвүүдээс худалдан авалт хийхэд и баримт олгохгүй, QR код уншуул гэдэг. ...
Зах, худалдааны төвүүдээс худалдан авалт хийхэд и баримт олгохгүй, QR код уншуул гэдэг. Ахмад, настай хүмүүс түүнийг нь ашиглаж чадахгүй байна. И баримтыг хэвлэж олгуулдаг болгож өгнө үү.