цахим код: 8549622 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-12-06 17:45 үзсэн: 196
Цагаанчулуут багийн 49,50-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засварлан асааж өгнө үү.
Цагаанчулуут багийн 49,50-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засварлан асааж өгнө үү.