Байгууллага: Биеийн тамир, спортын газар
0 img

Секц, дугуйлан хичээллүүлэх хүсэлт гаргах тухай

Секц, дугуйлан хичээллүүлэх хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Р****а нэр: Т********р
Бусад
цахим код:

8966340

шийдсэн
2023-10-03 15:44
0 img

Эрдэнэт, спорт амралын хүрээлэнгийн талаар

Эрдэнэт, спорт амралын хүрээлэнгийн талаар
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Х***а
Бусад
цахим код:

9866724

шийдсэн
2023-03-17 11:41
0 img

Секц, дугуйлан хичээллүүлэх тухай

Секц, дугуйлан хичээллүүлэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н*******х нэр: Н*********р
Бусад
цахим код:

6464297

шийдсэн
2022-09-26 09:58

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх