Байгууллага: Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв
0 img

Уртын гол багийн Жаст ойлын уулзвар, тус уулзвараас Шанд руу эргэдэг эргэлт дээр, 1-р сургууль, ...

Уртын гол багийн Жаст ойлын уулзвар, тус уулзвараас Шанд руу эргэдэг эргэлт дээр, 1-р сургууль, барилгачдын ...
Хаана хандсан: Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв
овог: * нэр: Э*******н
Бусад
цахим код:

9652083

шийдсэн
2022-12-01 17:39

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх