Байгууллага: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
0 img

Цахилгаан хэрэглэгчид мэдэгдэхгүйгээр таслаад байна. Хэрэглэгчийн төвийн 70394844 дугаарын ...

Цахилгаан хэрэглэгчид мэдэгдэхгүйгээр таслаад байна. Хэрэглэгчийн төвийн 70394844 дугаарын утас руу залгахаар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: А********г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

3469977

шийдсэн
2022-12-06 16:38
0 img

Түлээ нүүрс олдохгүй байгаа тул халаалтаа цахилгаан руу шилжүүлмээр байна. Цахилгааны шөнийн ...

Түлээ нүүрс олдохгүй байгаа тул халаалтаа цахилгаан руу шилжүүлмээр байна. Цахилгааны шөнийн хэрэглээг ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: М*********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

860299

шийдсэн
2022-12-05 10:23
0 img

Эрдэнэ багийн Булган талын энгэрт байрлах гудамжнүүдыг гэрэлтүүлэгтэй болгох хөрөнгийг төсөвт ...

Эрдэнэ багийн Булган талын энгэрт байрлах гудамжнүүдыг гэрэлтүүлэгтэй болгох хөрөнгийг төсөвт яагаад ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Т**а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

4833646

шийдсэн
2022-12-05 10:01
0 img

Уртын гол багийн Баянталын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байна. Хүчдэл 220-д хүрэхгүй 170 зааж ...

Уртын гол багийн Баянталын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байна. Хүчдэл 220-д хүрэхгүй 170 зааж байна. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Б***ш
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

4200539

шийдсэн
2022-12-01 09:54
0 img

Яргуйт хөтөлд захын айлууд ямар ч гэрэлтүүлэгтэй байна.

Яргуйт баг Хөтөлд захын айлууд гэрэлтүүлэг нэн шаардлагатай байгаа. Гэрэлтүүлэг нь захын айлуудад огт хүртээмжгүй байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч 
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: М****р нэр: У***а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Яргуйт баг
цахим код:

9931967

шийдсэн
2022-11-27 20:46
0 img

Гэрлийн шон унаад 3 жил боллоо. Хэн ч зассангүй...

Баян-Өндөр хотхоны гэрлийн шонг машинаар мөргөж унагаад 3 жил боллоо. Орой үдэш асдаг байсан гэрэлтүүлэг нь ч асахаа болисон.  Хэн ч засварласангүй. Хаана, хэн хариуцах нь ч тодорхой бус байна. Өмнө ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: А******д нэр: С********г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Дэнж баг
цахим код:

4847815

шийдсэн
2022-11-11 16:55
0 img

Гэр хороололд цахилгааны модон шонг бетон шонгоор солих ажил хийгдэж байна. Эрдэнэ багийн 17-р ...

Гэр хороололд цахилгааны модон шонг бетон шонгоор солих ажил хийгдэж байна. Эрдэнэ багийн 17-р гудамжинд ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: А********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9365691

шийдсэн
2022-11-02 17:11
0 img

Гэр хороолол дахь цахилган эрчим хүчний хэрэглэгчийн төвд үйлчлүүлэхээр өнөөдөр 12.30 цагт ...

Гэр хороолол дахь цахилган эрчим хүчний хэрэглэгчийн төвд үйлчлүүлэхээр өнөөдөр 12.30 цагт ирэхэд байцаагч ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: А********л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5574500

шийдсэн
2022-10-28 16:49
0 img

Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл маш муу байна. Цахилгааны хүчдэл ноднингийнхоос муудчихлаа. Зөвхөн ...

Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл маш муу байна. Цахилгааны хүчдэл ноднингийнхоос муудчихлаа. Зөвхөн гэрэл ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Н*******х
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9855255

шийдсэн
2022-10-25 15:05
0 img

Шандын 14-р гудамжны /Ногоон талбай/ гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.

Шандын 14-р гудамжны /Ногоон талбай/ гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Л*********м
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6319149

шийдсэн
2022-10-25 15:02
0 img

2 жилийн өмнө цахилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлнэ гээд айлуудын тоолуурыг 2 тарифт ...

2 жилийн өмнө цахилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлнэ гээд айлуудын тоолуурыг 2 тарифт тоолуураар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Х*********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8193480

шийдсэн
2022-10-24 17:20
0 img

Өчигдөр Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл огцом нэмэгдэж олон айлын цахилгаан хэрэгслүүд шатсан. ...

Өчигдөр Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл огцом нэмэгдэж олон айлын цахилгаан хэрэгслүүд шатсан. Энэ талаар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: С********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6823491

шийдсэн
2022-08-18 14:34

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх