Байгууллага: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
0 img

Манай байрны цахилгаан шат 2023.05.05-ны өдрөөс хойш ажиллахгүй байсан тул 70112106 дугаарт ...

Манай байрны цахилгаан шат 2023.05.05-ны өдрөөс хойш ажиллахгүй байсан тул 70112106 дугаарт дуудлага ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б********н
СӨХ-дын үйлчилгээ
цахим код:

2866243

шийдсэн
2023-05-08 17:26
0 img

Цагаанчулуут багийн 49,50-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засварлан асааж өгнө үү.

Цагаанчулуут багийн 49,50-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засварлан асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Ц*********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8549622

шийдсэн
2022-12-06 17:45
0 img

Ус алдаад Эрдэнэт ус руу яаралтай дуудлага өгөхөөр залгахад утсаа авахгүй байна. Яаралтай үед ...

Ус алдаад Эрдэнэт ус руу яаралтай дуудлага өгөхөөр залгахад утсаа авахгүй байна. Яаралтай үед хаан хандах ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: 7******5
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

5233292

шийдсэн
2022-12-01 10:49
0 img

Тосгоны цагаан байрнууд халахгүй, зарим айлууд хөлдөөд байна. Дуудлага, мэдээлэл өгөөд ч арга ...

Тосгоны цагаан байрнууд халахгүй, зарим айлууд хөлдөөд байна. Дуудлага, мэдээлэл өгөөд ч арга хэмжээ ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: 9******0
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

3131621

шийдсэн
2022-12-01 10:47
0 img

Эрдэнэ багийн 8-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй, харанхуй байна. Яаралтай засаж гэрэлтүүлэгтэй ...

Эрдэнэ багийн 8-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй, харанхуй байна. Яаралтай засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Ж****л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

265117

шийдсэн
2022-12-01 10:22
0 img

Баянталын 13-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй 3 жил боллоо. Засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө ...

Баянталын 13-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй 3 жил боллоо. Засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү. 79791111 ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н**********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8886907

шийдсэн
2022-12-01 09:48
0 img

5-р сургуулийн халаалт доголдоод засаж байна гэсэн ч одоо болтол байдал хэвээр байна. Яаралтай ...

5-р сургуулийн халаалт доголдоод засаж байна гэсэн ч одоо болтол байдал хэвээр байна. Яаралтай халаалтын ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: У***л
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

299376

шийдсэн
2022-11-28 15:26
0 img

Эрдмийн сан сургууль 20-иод хоног халаалтгүй байранд хүүхдүүд нь куртиктэйгээ хичээллэж байна. ...

Эрдмийн сан сургууль 20-иод хоног халаалтгүй байранд хүүхдүүд нь куртиктэйгээ хичээллэж байна. Сургуулийн ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Э****************************х
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

5585046

шийдсэн
2022-11-25 15:36
0 img

Рашаантын 15-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.

Рашаантын 15-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А****а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6718260

шийдсэн
2022-11-17 14:46
0 img

Яргуйтын Толгодод 2 худаг шинээр ашиглалтанд орно гэсэн боловч одоо болтол ажиллахгүй байсаар ...

Яргуйтын Толгодод 2 худаг шинээр ашиглалтанд орно гэсэн боловч одоо болтол ажиллахгүй байсаар байна. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н***н
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

132154

шийдсэн
2022-11-16 17:02
0 img

3-6-р байрны подвалд бохирын шугам хагарч бохир нь асгарсан байдалтай удаж байна. Бохирын шугамыг ...

3-6-р байрны подвалд бохирын шугам хагарч бохир нь асгарсан байдалтай удаж байна. Бохирын шугамыг засаж, ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А*********г
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

8521618

шийдсэн
2022-11-16 15:35
0 img

Яргуйт багийн Хөтөлийн хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэг байдаггүй. Иймд тус хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэгтэй ...

Яргуйт багийн Хөтөлийн хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэг байдаггүй. Иймд тус хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэгтэй ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н******а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9135361

шийдсэн
2022-11-14 15:05
0 img

2-4-р байрны 1-р орцны айлууд халаалтгүй болчихоод байна. Тус байрны урд байдаг Жавхлант дэлгүүр ...

2-4-р байрны 1-р орцны айлууд халаалтгүй болчихоод байна. Тус байрны урд байдаг Жавхлант дэлгүүр насос ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: М******а
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

274694

шийдсэн
2022-11-14 10:12
0 img

4-20-р байрны 1-р орцны цэвэрлэгээ хийгдэхгүй орц маш бохир байна. Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК лифт ...

4-20-р байрны 1-р орцны цэвэрлэгээ хийгдэхгүй орц маш бохир байна. Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК лифт цэвэрлэхгүй ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: С*******а
Бусад
цахим код:

4069319

шийдсэн
2022-11-14 10:07
0 img

12-р сургуулийн урд бохирын худгийн таг эвдэрч, байхгүй болсон ба хүүхэд унаж гэмтэх эрсдэлтэй ...

12-р сургуулийн урд бохирын худгийн таг эвдэрч, байхгүй болсон ба хүүхэд унаж гэмтэх эрсдэлтэй болсон ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: О*********л
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

5729864

шийдсэн
2022-11-07 15:09
1 img

Баруун Дэнж 16-р гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй 2, 3 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийг засаж асааж ...

Баруун Дэнж 16-р гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй 2, 3 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийг засаж асааж өгнө үү. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Д******ү нэр: Б********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Дэнж баг
цахим код:

6818191

шийдсэн
2022-11-07 06:45
0 img

Говилын 100 айлын байрнуудын халаалт муу байдаг. Энэ жил халаалт арай гайгүй байсан. Гэтэл ...

Говилын 100 айлын байрнуудын халаалт муу байдаг. Энэ жил халаалт арай гайгүй байсан. Гэтэл 186-р ангийн ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Ц**********н
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

4311073

шийдсэн
2022-11-02 11:36
0 img

Говил дэнж 10 байр дулаан байхгүй 45 хонож байна. Дулаанаар хангаж өгнө үү.

Говил баг дэнж10  байр дулаан байхгүй 45хонож байна холбогдох хүмүүст хэлсэн 70353511 ,77112106 өдөр болгон байр халахгүй байгаа тухай өргөдөл Бүүвэйбаатар даргад,Дулааны инженер Одбаяр,одоо говил ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Д*******ж нэр: Ц*********д
Ус, дулаан хангамж Говил баг
цахим код:

1309935

шийдсэн
2022-11-01 11:57
0 img

6-9-р байр байраараа халаалт муу, хүйтэн байгаа тул Эрдэнэт Ус ОНӨХК-д удаа дараа дуудлага ...

6-9-р байр байраараа халаалт муу, хүйтэн байгаа тул Эрдэнэт Ус ОНӨХК-д удаа дараа дуудлага өгсөн. Гэтэл ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Х********в
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

3897968

шийдсэн
2022-11-01 10:58
0 img

Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг хэдэн цагт асааж, хэдэн цагт унтрааж байгаа вэ. Орой хүүхдүүд ...

Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг хэдэн цагт асааж, хэдэн цагт унтрааж байгаа вэ. Орой хүүхдүүд хичээл тараад ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Г*****р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5749355

шийдсэн
2022-10-27 15:14
2 img

Рашаантын 23р гудамжинд 6 гэрэл байдгаас 5 нь асахгүй 2 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийн асуудлыг ...

Рашаантын 23р гудамжинд 6 гэрэл байдгаас 5 нь асахгүй 2 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийн асуудлыг шийдэж ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Г********в нэр: Х*****а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

2051334

шийдсэн
2022-10-26 15:35
0 img

Хотын гудамжны гэрэлтүүлэг өглөө 07 цагт унтарч орой 19 цагт асаж байна. Гэтэл өглөө орой гэгээтэй ...

Хотын гудамжны гэрэлтүүлэг өглөө 07 цагт унтарч орой 19 цагт асаж байна. Гэтэл өглөө орой гэгээтэй болж, ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б*******л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

7580975

шийдсэн
2022-10-26 15:22
0 img

Есөн Эрдэнэ, Ачит төвийн дунд бохирын худаг халиад хальсан ус нь Шархай төвийн подвал руу урсаж ...

Есөн Эрдэнэ, Ачит төвийн дунд бохирын худаг халиад хальсан ус нь Шархай төвийн подвал руу урсаж ороод ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А*******г
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

2197644

шийдсэн
2022-10-25 16:43
0 img

Их залуу Шандын бүх гудамжны гэрэл асахгүй 3 хонолоо. Засаж асааж өгнө үү.

Их залуу Шандын бүх гудамжны гэрэл асахгүй 3 хонолоо. Засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Т*********й
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5417800

шийдсэн
2022-10-24 17:21
0 img

2-7-р байрны гадна гэрэлтүүлэггүй байдаг. Гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү.

2-7-р байрны гадна гэрэлтүүлэггүй байдаг. Гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А*******а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2785188

шийдсэн
2022-10-24 17:19
2 img

Гэрлийн шон унасан байгаа тул засах арга хэмжээ авна уу.

Рашаант багийн 30-31р гудамжны үзүүрт хүүхдийн тоглоомын талбайн хажууд гэрлийн шон хугарч унасан байна үүнийг засч өгнө үү
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Г*******ж нэр: Г******г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

4686006

шийдсэн
2022-10-22 19:01
0 img

Эрдэнэ багт Ёс заншлын өргөөний зүүн хойд талын гудамжнууд гэрэлгүй харанхуй байна. Гэрэлтүүлэгтэй ...

Эрдэнэ багт Ёс заншлын өргөөний зүүн хойд талын гудамжнууд гэрэлгүй харанхуй байна. Гэрэлтүүлэгтэй болгож ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: С*****д
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

1656725

шийдсэн
2022-10-21 14:26
0 img

5-7а байрны урд талбайд инженерийн шугам сүлжээний ажил хийхдээ ухсан газраа буцаан хэвийн ...

5-7а байрны урд талбайд инженерийн шугам сүлжээний ажил хийхдээ ухсан газраа буцаан хэвийн байдалтай ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Э*******а
Газрын харилцаа
цахим код:

1459930

шийдсэн
2022-10-12 16:20
0 img

Баянталын хэсэгт гудамжны гэрлүүд асахгүй байна. Шалгаж засч асааж өгнө үү.

Баянталын хэсэгт гудамжны гэрлүүд асахгүй байна. Шалгаж засч асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: О***н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5009123

шийдсэн
2022-09-28 17:00
0 img

Гудамжний гэрэл байхгүй хэцүү бна

Гудам гэрэлгүй харанхуй байна гэрэл таьж өгнүү 
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Y***a нэр: T**********a
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Уртын гол баг
цахим код:

9436325

шийдсэн
2022-09-27 19:28
0 img

Наран багийн 60-р гудамжинд байрлах 201, 204-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү. ...

Наран багийн 60-р гудамжинд байрлах 201, 204-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: З*****а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

4737269

шийдсэн
2022-09-27 17:47
0 img

Рашаант 33 р гудамж 3 ширхэг гэрэл асаж байна өөрсдөө шөнөөр яваад үз

Рашаант 33 р гудамж 3 ширхэг гэрэл асаж байна өөрсдөө шөнөөр яваад үз
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Г****н нэр: Г***о
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

4536078

шийдсэн
2022-09-23 22:44
0 img

11-р хорооллын а хэсгийн айлуудад халуун ус тасраад 7 хонож байна. Яаралтай халуун усаар хангаж ...

11-р хорооллын а хэсгийн айлуудад халуун ус тасраад 7 хонож байна. Яаралтай халуун усаар хангаж өгнө ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А********н
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

9525599

шийдсэн
2022-09-20 17:25
0 img

Яргуйт Толгодын гудамжны 270,271-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.

Яргуйт Толгодын гудамжны 270,271-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А*****н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2272935

шийдсэн
2022-09-20 16:45
0 img

6-р цэцэрлэгийн халаалт одоо болтол ирээгүй, хүүхдүүд даараад байна. Яаралтай халаалтаар хангаж ...

6-р цэцэрлэгийн халаалт одоо болтол ирээгүй, хүүхдүүд даараад байна. Яаралтай халаалтаар хангаж өгнө ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Ч****э
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

7370528

шийдсэн
2022-09-20 16:43
0 img

Говилын илгээлтийн халаалт ирэхгүй байна. Халаалтаа өгөөч. Халаалт дулааныхаа мөнгийг бүтнээр ...

Говилын илгээлтийн халаалт ирэхгүй байна. Халаалтаа өгөөч. Халаалт дулааныхаа мөнгийг бүтнээр авдаг биздээ. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Д********н
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

8805130

шийдсэн
2022-09-16 17:39
0 img

4-27-р байрны лифт ажиллахгүй 7 хонож байна. Хөгшин настай хүнтэй орж гарахад хүнд байна. Яаралтай ...

4-27-р байрны лифт ажиллахгүй 7 хонож байна. Хөгшин настай хүнтэй орж гарахад хүнд байна. Яаралтай тус ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н****й
СӨХ-дын үйлчилгээ
цахим код:

8079083

шийдсэн
2022-08-18 10:01
0 img

6-20-р байрны ард, 14-р сургуулиас хойшоо өгсөх замын дагуух гэрэл асахгүй удаж байна. Эдгээрийг ...

6-20-р байрны ард, 14-р сургуулиас хойшоо өгсөх замын дагуух гэрэл асахгүй удаж байна. Эдгээрийг засаж ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Х***н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2163824

шийдсэн
2022-08-17 16:47
0 img

Уртын гол багийн Баянзамын 7-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.

Уртын гол багийн Баянзамын 7-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н****в
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2107778

шийдсэн
2022-08-01 14:19
0 img

Цагаанчулуут багийн 1-р хэсгийн гудамжнуудын гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.

Цагаанчулуут багийн 1-р хэсгийн гудамжнуудын гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Э*******н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5873500

шийдсэн
2022-08-01 14:18
0 img

Гэр хороолол болон хотын дотор гудамжны гэрэлтүүлгүүд асахгүй байна. Шалгаж асахгүй байгаа ...

Гэр хороолол болон хотын дотор гудамжны гэрэлтүүлгүүд асахгүй байна. Шалгаж асахгүй байгаа гэрлүүдийг ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б*******л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2231025

шийдсэн
2022-07-27 10:53
0 img

Манай гудамны гэрэлтүүлгийг баярын өмнө зассан боловч 2, 3 хоноод асахгүй унтарчихлаа. Чанартай ...

Манай гудамны гэрэлтүүлгийг баярын өмнө зассан боловч 2, 3 хоноод асахгүй унтарчихлаа. Чанартай засвар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: нэр: Г*****г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

684062

шийдсэн
2022-07-18 14:42
0 img

Манайх ус алдаад ЭУДТС-ний 70352106 утсанд дуудлага өгөх гэсэн боловч авахгүй байна.

Манайх ус алдаад ЭУДТС-ний 70352106 утсанд дуудлага өгөх гэсэн боловч авахгүй байна.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: нэр: А*******р
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

8881722

шийдсэн
2022-07-18 09:59
0 img

3-13-р байрны гадна авто зогсоолын хажууд байрлах гэрэл нэг тал нь асахгүй байгаа тул засаж ...

3-13-р байрны гадна авто зогсоолын хажууд байрлах гэрэл нэг тал нь асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б**д
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8814093

шийдсэн
2022-06-30 15:16
0 img

Даваат Манханы 10, 11 -р гудамжны дунд байрлах 75 дугаар гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж ...

Даваат Манханы 10, 11 -р гудамжны дунд байрлах 75 дугаар гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6269783

шийдсэн
2022-06-24 09:32

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх