Байгууллага: СӨХ-дын Эв нэгдэл салбар
0 img

2-24--р байрны 1-р орцны хаалга байнга онгорхой байдгаас дулаан алдалт их, орц бохир байна. ...

2-24--р байрны 1-р орцны хаалга байнга онгорхой байдгаас дулаан алдалт их, орц бохир байна. Орцны хаалгыг ...
Хаана хандсан: СӨХ-дын Эв нэгдэл салбар
овог: * нэр: О*******г
СӨХ-дын үйлчилгээ
цахим код:

6315739

шийдсэн
2022-11-30 18:14

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх