Байгууллага: Орхон аймгийн ИТХ
0 img

Хүсэлт гаргах тухай

Хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ИТХ
овог: нэр: А********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6364767

шийдсэн
2023-03-15 11:54
0 img

Алдарт эхийн одон авах тухай

Алдарт эхийн одон авах тухай
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ИТХ
овог: Г*****г нэр: З*****а
Бусад
цахим код:

394575

шийдсэн
2023-03-10 08:26

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх