Төлөв: хүлээн авсан
0 img

Тэтгэмж хүсэх тухай

Тэтгэмж хүсэх тухай
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ИТХ
овог: Ч*******т нэр: М*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5057708

хүлээн авсан
2023-01-19 11:15
0 img

Тусламж хүсэх тухай

Тусламж хүсэх тухай
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ИТХ
овог: Г********н нэр: Э*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

702122

хүлээн авсан
2023-01-19 11:10

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх