Байгууллага: СӨХ-ны салбар зөвлөл
0 img

5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д ...

5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д мэдэгдсэн ...
Хаана хандсан: СӨХ-ны салбар зөвлөл
овог: * нэр: Д****н
СӨХ-дын үйлчилгээ
цахим код:

3827727

шийдсэн
2022-11-09 11:09
0 img

5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д ...

5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д мэдэгдсэн ...
Хаана хандсан: СӨХ-ны салбар зөвлөл
овог: * нэр: М*******г
СӨХ-дын үйлчилгээ
цахим код:

7359947

шийдсэн
2022-11-08 14:57

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх