Байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
0 img

Гадуур ханиад их байгаа үед сургуулиуд урлагийн үзлэг гэх арга хэмжээ зохион байгуулж түүнийхээ ...

Гадуур ханиад их байгаа үед сургуулиуд урлагийн үзлэг гэх арга хэмжээ зохион байгуулж түүнийхээ бэлтгэл ...
Хаана хандсан: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
овог: * нэр: Н*******а
Боловсрол
цахим код:

4458006

шийдсэн
2022-10-31 17:17

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх