Байгууллага: 27-р цэцэрлэг
0 img

Чөлөө хүсэх өргөдөл- Охин ОХУ-д суралцах тул чөлөө олгож өгнө үү

Чөлөө хүсэх өргөдөл- Охин ОХУ-д суралцах тул чөлөө олгож өгнө үү
Хаана хандсан: 27-р цэцэрлэг
овог: Г******ү нэр: С********н
Боловсрол
цахим код:

9876558

шийдсэн
2023-09-18 15:35

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх