Байгууллага: Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК
0 img

Халаалтын түвшинг нэмэгдүүлээч Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК-д хандахад ДЦС аас ирж байгаа тулааны түвшин ...

Халаалтын түвшинг нэмэгдүүлээч Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК-д хандахад ДЦС аас ирж байгаа тулааны түвшин ийм ...
Хаана хандсан: Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК
овог: * нэр: Ц*******м
Ус, дулаан хангамж
цахим код:

1698070

шийдсэн
2022-11-04 15:48

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх