Байгууллага: Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
0 img

Хөнгөлөлттэй нөхцөлийн хүлэмж хүссэн тухай

Хөнгөлөлттэй нөхцөлийн хүлэмж хүссэн тухай
Хаана хандсан: Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
овог: О*******н нэр: Н*****ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

8764530

шийдсэн
2022-12-02 12:08

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх